Květná neděle

Příští neděli 01.04.2012 při velké mši svaté bude svěcení ratolestí.

Křížová cesta bude jen ve Vysokém Poli – sraz na zastávce u benzinové pumpy.