Fotografická soutěž

Boží přítomnost je patrná všude kolem nás – je v lidech kolem nás, je v přírodě, která nás obklopuje, je v lidských výtvorech, stavbách, …všude kam oko pohlédne.
Každý člověk ji vnímá jinak, je to často niterné, ale vždy naplněné obrovskou úctou k Božskému dílu.
Spousta těchto krás je zachytitelná do fotografií, možná si to ani neuvědomujeme, ale ta jedinečnost okamžiku, který jsme na nich zachytili, nemusí oslovit jen nás, ale i ostatní. Proto jsme se rozhodli vyhlásit fotografickou soutěž našich farností:

Kde (jak, když…) jsem potkal Boha.

Pravidla:

  • účastnit se mohou farníci z újezdské a horno-lhotské farnosti ( současní i bývalí)
  • na každou fotografii nalepte popsanou samolepku zezadu se jménem a adresou, aby bylo možné po skončení soutěže fotografie vrátit (nepopisujte přímo fotografii, aby nedošlo k poškození)
  • napište na samolepku, čím vás fotografie oslovila nebo její název, případně stručný citát z Písma svatého, který by ji vystihl – toto je hlavní podmínkou zařazení do soutěže, jinak bude fotografie zařazena jako nesoutěžní!
  • Foto-soutěž rozlišíme na 2 kategorie:
    1. Děti do 15 let (prosím o pomoc dospělých, především při realizaci technické realizaci fotografií)
    2. Mládež od 15 let + dospělí
  • fotografie o velikosti formátu A4 a větší prosím odevzdejte do 20. února 2012 na farních úřadech v Újezdě nebo v Horní Lhotě, případně na adresu Vladimír Kořenek, Vysoké Pole 7

Vernisáž a vyhodnocení proběhne jako součást duchovní obnovy na začátku března v Újezdě – porotou budou účastníci duchovní obnovy. Potom se přesune výstava do farního kostela sv. Mikuláše, případně podle zájmu i do filiálních kostelů, a do kostela v Horní Lhotě.

Věříme, že se hojně zapojíte do soutěže jak čerstvými fotografickými úlovky, tak prohlédnutím svých archivů na filmech nebo ve svých počítačích!