Národní týden manželství

V rámci Národního týdne manželství (www.tydenmanzelstvi.cz), který je vždy v týdnu kolem svátku sv. Valentýna, je připraven program pro rodiče, manžele i širší veřejnost. Podrobnosti zde.
17. března 2012 bude děkanátní postní duchovní obnova pro
manžele s P. Petrem Bulvasem ve Val. Kloboukách.