Tříkrálová sbírka v naší farnosti

V naší farnosti se v sobotu 7.1. a v neděli 8.1.2012 uskutečnila Tříkrálová sbírka.
Tříkrálová sbírka na Charitu činila:

  • v Újezdě                    27.695,- Kč
  • v Drnovicích             11.113,- Kč
  • ve Slopném               21.789,- Kč
  • ve Vysokém Poli      20.346,- Kč
  • v Loučce                    11.670,- Kč

Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.