Pouť matek ve Šternberku

HROMNIČNÍ POUŤ MATEK ve farním chrámu Zvěstování Panny Marie ve Šternberku
s duchovní obnovou pro matky v sobotu 4. února 2012. Podrobnosti naleznete zde

Autobus pojede z Drnovic v 6.30 hodin. Zájemci o účast na pouti matek ve Šternberku se mohou přihlásit v sakristii nebo u p. Machů, tel.: 725104080. Podrobnosti ve farním měsíčníku.