Mše svatá na Hromnice

Ve čtvrtek 2.2.2012 bude ve farním kostele v Újezdě mše svatá, při níž se představí děti farnosti, které půjdou letos k prvnímu svatému přijímání a posvětí si své křestní svíce.

Příprava všech třeťáků bude ve středu po mši svaté v kostele.
Adorace ve čtvrtek nebude.