Přání

Stále čekáme někoho,
kdo by spasil svět.
Spasitel přišel…

Radostné prožití vánočních svátků, hojnost milostí a darů od našeho Spasitele, všem farníkům vyprošují ve svých modlitbách
Vaši duchovní otcové

P. Jan
a P. Kryštof