Vzpomínáme na naše zemřelé

Újezd 2010 – 2011
Tablo zemřelých

Matičko, skloň se k nim,
vlídnou svou tváří,
nebeský mír ať jim
navěky září.

Marie
MARTINKOVÁ
Emilie
BODLÁKOVÁ
Marie
HLAVIČKOVÁ
Anna
KOVÁŘOVÁ
DD Loučka:
* 02.09.1932
+ 01.11.2010
Drnovice 88: *15.02.1922
+ 01.11.2010
Újezd 328: *31.08.1957
+ 18.12.2010
Slopné 64: *19.06.1927
+ 16.12.2010
Anna
ZVONKOVÁ
Emilie
MACHUČOVÁ
Anna
OVESNÁ
Anděla
MATOŠKOVÁ
Vysoké Pole 13: *23.07.1932
+ 09.01.2011
Drnovice 117: *25.12.1924
+ 18.01.2011
Drnovice 24:
* 03.10.1930
+ 20.01.2011
Drnovice 80: *08.06.1925
+ 24.01.2011
Amálie
BURIÁNKOVÁ
František
URUBEK
Marie
BĚLOŇOVÁ
Jaroslav
AMBRŮZ
Loučka 31:
* 16.01.1927
+ 27.01.2011
Loučka 90:
* 24.09.1950
+ 10.02.2011
Drnovice 126:
* 24.07.1939
+ 02.03.2011
Vysoké Pole 68:
* 30.09.1947
+ 04.03.2011
Alois
DAĎA
Františka
STAŇKOVÁ
Anna
ŠOMANOVÁ
Anna
OLEJNÍKOVÁ
Slopné 53:
* 23.03.1928
+ 03.04.2011
Vysoké Pole 35:
* 23.11.1929
+ 19.04.2011
Vysoké Pole 136:
* 31.08.1920
+ 10.05.2011
Drnovice 2:
* 26.01.1932
+ 10.05.2011

Anna                  .
ZÁMEČNÍKOVÁ

Josef
JANOŠ
Helena
ČIČELOVÁ
Ludmila
TRČKOVÁ
Vysoké Pole 153:
* 08.06.1930
+ 14.05.2011
Vysoké Pole 97:
* 14.10.1963
+ 20.05.2011
Slopné 69:
* 01.06.1944
+ 26.05.2011
Vysoké Pole 100:
* 13.01.1924
+ 28.05.2011
Jaroslav
KOVÁŘ
Štefánie
OTRASOVÁ
Josef
TOMŠŮ
Ludmila
GAJDOŠÍKOVÁ
Loučka 39:
* 20.02.1940
+ 28.05.2011
Loučka 102:
* 24.12.1929
+ 31.05.2011
Újezd 318:
* 06.01.1944
+ 07.06.2011
DD Loučka:
* 05.04.1948
+ 18.06.2011
Anna
GOŇOVÁ
Miloslav
FIODOR
Františka
SLAMĚNÍKOVÁ
Antonín
BABÍČEK
Újezd 300:
* 25.07.1945
+ 28.06.2011
Slopné 145:
* 08.02.1957
+ 03.07.2011
Vysoké Pole 164:
* 20.09.1933
+ 09.07.2011
Vysoké Pole 114:
* 19.02.1924
+ 09.07.2011
Josef
OLEJNÍK
Libuše
HLAVIČKOVÁ
Anna
ZVONKOVÁ
Pavel
KOZUBÍK
Újezd 110:
* 14.05.1954
+ 20.08.2011
Újezd 235:
* 21.06.1926
+ 01.08.2011
Loučka 110:
* 16.12.1941
+ 05.08.2011
Zborovice 61:
* 06.02.1943
+ 22.08.2011
Lidmila
HONKOVÁ
Jaroslav
HLAVIČKA
Josef
RUMAN
František
KOVÁŘ
Drnovice 130:
* 14.11.1934
+ 15.07.2011
Újezd 260:
* 25.08.1926
+ 24.08.2011
Újezd 305:
* 25.02.1945
+ 02.09.2011
Slopné 46:
* 06.08.1925
+ 03.09.2011
Jiří
VÁCLAVÍK
Marie
ČASTULÍKOVÁ
Miroslav
SEDLÁŘ
Josef
JANÍK
vYSOKÉ Pole 92:
* 17.02.2011
+ 06.09.2011
Drnovice 62:
* 03.12.1928
+ 22.09.2011
Slopné 96:
* 17.05.1934
+ 02.09.2011
Slopné 29:
* 02.09.1946
+ 03.10.2011
Marie
NOVOSÁDOVÁ
Miroslav
OVESNÝ
DD Loučka :
* 01.07.1929
+ 21.10.2011
Drnovice 24:
* 17.06.1953
+ 26.10.2011