Biřmování

V příštím roce plánujeme také slavnost svatého biřmování. Zájemci o přijetí této svátosti se mohou přihlásit osobně na faře u otce Jana v neděli 4. prosince od 14.00 do 15.00 hodin a v pondělí 5. prosince po mši svaté od 16.30 do 18.00 hodin. Prosím, abyste dodrželi tento vyhrazený čas.
Na webových stránkách jsou také uvedeny podrobnosti o přípravě. Kdo nemá elektronickou poštu, dostane informace na faře při přihlášení. Věk k přihlášení je jako v minulých letech dovršených 17. let.
Přednost budou mít starší zájemci.