Adorační den v Újezdě

V úterý 25. října je v naší farnosti adorační den. Svátost oltářní bude vystavena od 12.00 do 18.00 hodin. V 18.00 bude ukončení adoračního dne a mše sv.
Prosím abyste si našli půlhodinku k soukromé modlitbě. Také potřebujeme zajistit po celou dobu službu v kostele, aby některou půlhodinu nezůstal kostel prázdný. Prosím, abyste se zapsali na arch u bočního vchodu.