Vlak Jana Pavla II. poprvé v ČR

Ve dnech 21. – 28. 9. 2011 bude Českou republikou projíždět papežský vlak. Byl postaven v Polsku a je koncipován jako vlak k přepravě poutníků a jako audiovizuální expozice připomínající život a dílo slovanského papeže. Do ČR přijíždí na oslavy státního svátku sv. Václava. Ve vlaku je instalována výstava „Poutník Jan Pavel II.“

21. 9. přijede vlak do St. Města u Uh. Hradiště. Tam bude pro veřejnost otevřen ještě týž den odpoledne a následující den 22. 9. od 9.00 – 17.00 hod. Poté vlak přejede do Olomouce a bude 23.-24. 9. otevřen k prohlídce od 9.00 – 17.00 hod. na hlavním nádraží. 25. 9. bude vlak v Hr. Králové a 26. – 27. 9. v Praze. 28. 9. pojede s církevními a státními představiteli na Národní svatováclavskou pouť do St. Boleslavi, a poté se vrátí do Polska. více zde