Setkání rodičů žáků druhých a třetích tříd

V pondělí 12. září bude v kostele v Újezdě po večerní mši svaté asi v 18.15 hodin setkání rodičů žáků druhých a třetích tříd, kteří nebyli na schůzce na začátku prázdnin. Účast alespoň jednoho z rodičů je nutná.