Stavění kříže ve Slopném

Ve Slopném bude posvěcen 21.srpna 2011 nový kříž před kostelem sv. Rocha.

Původní kříž před kaplí sv Rocha byl postaven v r. 1893. Při začátku stavby kostela v r.1995 musel kříž ustoupit, nedal se rozebrat, kámen byl zvětralý, zachovala se pouze socha Krista. Kříž kostelu stále chyběl, požádali jsem 28. února t.r. otce děkana, zda bychom k oslavě 750. výročí první zmínky o vzniku obce nepostavili nový kříž. Otec děkan okamžitě začal zajišťovat kamenickou firmu a finance. Letos je to již 15. let, kdy byl kostel sv Rocha posvěcen a při příležitosti oslav 750. let obce bude kříž z darů věřících ze Slopného 21. 8. 2011 posvěcen.