Prázdninové setkávání na faře

Od 11.07. do 15.07.  jsme uskutečnili první prázdninový denní tábor na faře. Touto cestou děkujeme všem, kteří se podíleli na jeho průběhu, jak těm, kteří zajišťovali stravu a technický průběh, tak také chlapcům a děvčatům vedoucím skupinek.