Adorace v Újezdě

Ve čtvrtek 21.07.2011 bude 17,30 hodin v Újezdě hodinová adorace a svátostné požehnání.