Připravujeme pouť do Krakowa

Otec Kryštof připravuje pouť do Krakowa a sice ve dnech 12. – 13. srpna.

Přihlásit se je možné do 10. července v sakristii. Podrobnosti budou na vývěskách.