Jáhenské svěcení

V neděli 19.06.2011 odpoledne v 15.00 hodin bude v Olomouci jáhenské svěcení. Autobus odjíždí z Drnovic ve 12.30 hodin.
Z toho důvodu bude změna v pořadu bohoslužeb:
v Drnovicích bude mše svatá v neděli  19.06.2011 ráno v 8.15 hodin.