Celonárodní pouť ke sv. Janu N. Neumannovi

V souvislosti s životem sv. Jana N. Neumanna připravilo město Prachatice ve spolupráci s prachatickou farností a českobudějovickým biskupstvím oslavy k 200. výročí narození sv. Jana Nepomuka Neumanna. Součástí oslav jsou doprovodné akce, které vyvrcholí národní poutí v sobotu 18.06.2011 do Prachatic, na niž přislíbil účast filadelfský arcibiskup kardinál Justin Rigali, kterého jmenoval 18. dubna 2011 papež Benedikt XVI. jako svého papežského legáta, spolu s českými a moravskými biskupy.
Podrobnosti naleznete zde