Boží Tělo

V neděli 26.06.2011 oslavíme slavnost Těla a Krve Páně průvodem Božího Těla v Újezdě po velké mši svaté v 9.40 hodin.
V neděli nebude mše sv. v Drnovicích, ale bude v sobotu v 18.00 hodin s nedělní platností.

Po skončení průvodu Božího Těla bude krátké setkání všech rodičů žáků prvních a druhých tříd, kteří chodí do náboženství, v kostele v Újezdě.