16. ročník festivalu křesťanské hudby v Brumově – Bylnici

Farnost Brumov ve spolupráci s Valašskou nadací pořádají v sobotu 18. června 2011 již XVI. ročník festivalu křesťanské hudby „Hradní tóny 2011“. Přihlášení hudebníci vystoupí se dvěma až třemi písněmi vybranými podle každoročně obměňovaného motta, to letošní se inspirovalo nadcházejícími Světovými dny mládeže v Madridu a zní: „V Kristu zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry“ (Kol 2,7).

Brumov-Bylnice: „V kategoriích děti a mládež o vítězný pohár a přízeň diváků zabojují hudební skupiny doprovázející rytmickou hudbou křesťanské bohoslužby. Ocenit tuto jejich dobrovolnou službu a podpořit je v ní, to je cílem Hradních tónů,“ prozradila členka pořádající organizace Valašské nadace Marie Macháčová.

Festival je pravidelně pořádán třetí červnovou neděli v areálu hradu Brumov. Letošní soutěžní odpoledne začíná mší svatou ve 12.00 hodin. Po ní začne samotné vystoupení přihlášených skupin. Festival bude ukončen vyhlášením výsledků, oceněním vítězů a večerem chval pod vedením administrátora místní farnosti P. Karola Matloka, MIC. Vítězná skupina na rok obdrží putovní pohár, který do soutěže loni daroval olomoucký arcibiskup Jan Graubner.

Hradní tóny pořádá farnost Brumov a Valašská nadace. Ta svou činností navazuje na tradiční hodnoty, které během celého svého života uskutečňoval ThDr. Štěpán kardinál Trochta, biskup litoměřický a rodák z  nedaleké Francovy Lhoty. Organizace se svou činností snaží mimo jiné zabezpečit kulturní a duchovní výchovu mládeže ve volném čase, zvyšovat její morální hodnoty, podpořit vzdělávání a udržovat tradice Valašska. Festival Hradní tóny je členem Asociace křesťanských hudebních festivalů a podporuje jej Fond kultury Zlínského kraje.

Pro bližší informace kontaktujte Marii Macháčovou, tel. 603 917 499, mariemachacov@centrum.cz, nebo navštivte webové stránky www.hradnitony.ic.cz.