Svěcení křížové cesty ve Vysokém Poli

Slavnostní žehnání Křížové cesty přírodou

ve Vysokém Poli za účasti otce biskupa Josefa Hrdličky

v neděli 10. dubna 2011 v 10.00 hodin

  • Mše svatá ve vesnici v „tvrzi“
  • Po mši sv. průvod – žehnání a pobožnost Křížové cesty
  • Požehnání „cesty zdraví“ k vodní kapli
  • Svátostné požehnání v kapli Panny Marie

Podrobnosti naleznete na vývěsce v kostele. Z toho důvodu ve farním kostele v Újezdě nebude druhá mše svatá. Za velmi nepříznivého počasí bude mše svatá v sále a žehnání proběhne podle ohlášení.