Svatý – „pašijový“ týden

Všechny obřady svatého třídení budou pouze ve farním kostele v Újezdě.

Na Zelený čtvrtek bude mše svatá na památku Večeře Páně v 17.oo hodin.
Na Velký pátek odpoledne v 15 hodin budou obřady Velkého pátku na památku utrpení a smrti Páně. Na Velký pátek začíná novéna k Božímu milosrdenství.
Večer v 20.00 bude společná pobožnost křížové cesty a korunka k Božímu milosrdenství.

Obřady Veliké noci na Bílou sobotu začnou v kostele v Újezdě v 19.30 hodin večer.

O neděli velikonoční budou mše sv. jako v neděli, pouze v Drnovicích bude mše sv. v 8.20, v 11.00 hodin bude také vzpomínková mše svatá na Ploštině. Odpoledne o půl třetí bude mše svatá v kapli v domově důchodců v Loučce.