Sbírka šatstva

Charita Svaté Rodiny Luhačovice bude konat sbírku šatstva. Nabídnuté oblečení čistě vyprané je možné darovat
ve dnech 26. – 28. dubna na faře v Hodní Lhotě, nebo
v Dolní Lhotě u p. Jiřiny Masařové.