Klubíčko pro předškolní děti

Klubíčko bude na faře v Újezdě ve středu 06.04.2011 od 16 hodin.

Všichni se na Vás těšíme .