Duchovní obnova

Srdečně Vás zveme na
jednodenní duchovní obnovu na téma

BŮH V NAŠÍ RODINĚ

(CO VÍ BŮH O MUŽI – ŽENĚ, RODINĚ?)
kterou povede P. Josef Čunek SJ.

Duchovní obnova se uskuteční v sobotu
12. března 2011 v sále KD v Újezdě

Program:

9,00 – 9,45 I.přednáška: mužství – ženství v ikonách
9,45 – 10,30 přestávka (možnost osobního rozhovoru, občerstvení)
10,30 – 11,15 II.přednáška: manželství – Boží škola
11,30 – 15,00 oběd, svátost smíření, osobní rozhovory
15,00 V kostele mše svatá, III.přednáška: láska – nový život

Přihlášky budou k dispozici v kostele v Újezdě,
Drnovicích, Slopném a Horní Lhotě
.