Pozvánka na videoklipovou křížovou cestu

V pátek 01.04.2011 v 18.00 zveme
na „videoklipovou“ křížovou cestu do Horní Lhoty.

Podrobnosti naleznete zde.