Oznámení

V úterý 15.03.2011 v 17.00 hodin bude v kapličce v Sehradicích mše svatá a Mariánské večeřadlo za účasti P. Stříže.

Ve čtvrtek 17.03.2011 v 17,30 hodin bude ve farním kostele hodinová adorace a svátostné požehnání. Pobožnost křížové cesty v Drnovicích začne v 17.15 hodin.