Našim dětem a jejich rodičům

Od Popeleční středy začíná postní doba, která je přípravou na radostnou oslavu nejvýznamnějších křesťanských svátků – Velikonoc. Pán Ježíš nás často vybízí k obrácení našich srdcí k Bohu a k lásce k bližním. Čtyřiceti denní postní doba je příležitostí – šancí se zamyslet nad sebou, svým chováním a jednáním, nad svým vztahem k Bohu a k lidem. Možná se někdo na půst netěší a myslí si, že ho omezuje, ale pravda je jiná: když někdo koná více dobro, přemáhá zlo, prospěje to nejen jemu samému, ale i druhému. Navíc se nám podaří poslouchat Boží rady. On nám totiž  vždycky nabízí to,co je pro nás dobré.

V této postní době můžeme tedy více než v průběhu roku myslet na modlitbu, pomoc druhým (spolužákům, starým lidem, nemocným), být pozorní k rodičům a sourozencům, dokázat si odepřít cukrovinky, televizi, počítač.

V kostele je umístěn dřevěný kříž s papírovou korunou bez listí. Listy tam mohou doplňovat děti v průběhu všech postních dní a to tak, že si v kostele vezmou arch papíru s nakopírovanými listy a za každý dobrý skutek si vykreslí zeleně a vystřihne jeden lístek, který pak přilepí na papírovou korunu.

Prosíme rodiče ,aby opět podpořili své děti v rozhodnutí konat dobro a hlavně ve vytrvalosti,která je důležitější, než množství.To to je aktivita především pro mladší děti.

Kdo bude chtít  může se  podílet na jiné aktivitě. Pro ně bude připravena tabule se symboly a kapkami vody, protože hlavním motivem letošní postní doby je KŘEST. Je to příležitost k tomu, abychom  znovu objevili dar křtu, jeho velikost a krásu, abychom si uvědomili, že skrze křest patříme do velké Boží rodiny, že máme vydávat svědectví o své víře a směřovat k obnově křestního slibu.

Provedení: Každou postní neděli vystavíme na nástěnku  jeden symbol, který bude souviset s evangeliem i s tématem křtu, skrze něj si zopakujeme, co všechno křest znamená. Postupným přidáváním symbolů vznikne na nástěnce určitý obraz. Účast na této aktivitě spočívá v přilepení vystřižené kapky vody na určené místo v obrazu, tím přiznáme, že patříme ke Kristu, že patříme do společenství pokřtěných. Domů si odnesete drobnost, která bude připomínat dané téma.