Křížové cesty

Pobožnost křížové cesty bude bývat vždy

– v Újezdě v pátek v 15.00;
– ve Slopném v 17.00;
– v Drnovicích ve čtvrtek v 17.30 hodin přede mší sv.

V neděli v Újezdě ve 13.30 hodin, v Drnovicích 14.00 hodin a ve Slopném v 15.30 hodin se svátostným požehnáním.