Pozvánky pro děti

V pondělí 07.02.2011 nebude na faře zkouška malé scholičky, jelikož tento týden není dětská mše.

Ve středu 09.02.2011 ve čtyři hodiny odpoledne bude na faře v Újezdě společenství malých dětí – „Klubíčko“ .