Tříkrálová sbírka

V sobotu 8.01.2011, případně v neděli 9.01.2011 budou chodit v naší farnosti koledníci vybírat pro Charitu. Požehnání koledníkům bude v pátek při mši svaté.