Tříkrálová sbírka 2011 v naší farnosti

V sobotu 08.01.2011 proběhla v naší farnosti tradiční Tříkrálová sbírka pro charitu. Ve všech obcích naší farnosti se vydali tři králové, které reprezentovali děti z naší farnosti, s vedoucími a dům od domu popřáli lidem štěstí, zdraví a zvěstovali Kristovo narození.
Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať. Velký dík patří děvčatům a chlapcům koledníkům a v neposlední řadě také vedoucím skupinek, kteří dokázali více jak půl dne volné soboty obětovat pro dobrou věc.

Pro Českou katolickou charitu byly z našich obcí vybrány tyto příspěvky:  

Obec 2009 2010 2011
Drnovice 10.152,- Kč 11.301,- Kč 11.147,- Kč
Loučka 12.488,-Kč 12.931,- Kč 13.408,- Kč
Slopné 19 327,- Kč 21 078,- Kč 20.489,- Kč
Újezd 23 367,- Kč 22 831,- Kč 24.333,- Kč
Vysoké Pole 16 785,- Kč 19 227,- Kč 21.912,- Kč
Celkem 82 119,- Kč 87 367,- Kč 91.289 Kč

Vybrané příspěvky z Tříkrálové sbírky jsou zasílány do Charity sv.Vojtěcha Slavičín.