Pozvánky pro děti

V pondělí 24.01.2011 bude 15,15 hodin na faře zkouška malé scholičky.

Ve středu 26.01.2011 ve čtyři hodiny odpoledne bude na faře v Újezdě společenství malých dětí – „Klubíčko“ . Zveme všechny malé děti, mohou přijít s maminkami nebo s babičkami.

Tento týden bude mše svatá zaměřená pro děti ve středu 26.01.2011 ve Slopném v 17.30 a v pátek 28.01. 2011 v 15.20 v Újezdě. Prosím rodiče, aby dětem připomněli tuto mši svatou.