Mše svaté o slavnosti Zjevení Páně

Ve čtvrtek 6.01.2011 o slavnosti Zjevení Páně bude mše svatá

  • v Újezdě  ráno v 6.30 a odpoledne v 15.20 hodin.
  • ve Slopném bude mše sv. v 17.30 hodin,
  • v Drnovicích v 17.00 hodin.

Při odpoledních mších sv. bude svěcení „tříkrálové“ vody, křídy, zlata a kadidla.