Vánoční putování ke kapli ve Vysokém Poli

Tradiční vánoční putování k Panně Marii Vysocké proběhlo 27.12.2010 navečer za hojné účasti farníků. V krásném zimním počasí se při sedmi zastaveních četly dopisy od protestantského reverenda Jaroslava Kratky, který se jimi vyznal ze své cesty k Panně Marii. Pobožnost byla zakončena v kapli litaniemi k Panně Marii a krátkým proslovem otce J. Můčky.

Poděkování patří organizátorům za přípravu textů, obci Vysoké Pole za přípravu kaple a osvícení křížové cesty a především poutníkům za hojnou účast!