Vánoční dětská pobožnost

Děti z naší farnosti přivítaly narození Ježíška na Štědrý den při odpolední pobožnosti ve farním kostele svatého Mikuláše formou scénky o narození  Ježíška v Betlémě.

Na konci pobožnosti uložily společně Ježíška do jeslí do betléma a jako dar mu přinesly přání k narozením. Tím bylo ukončeno adventní hra – Putování do Betléma.