Putování do Betléma (4.neděle adventní)

Poslední úkol pro děti na čtvrtý adventní týden: každý ať si připraví pro Ježíška přáníčko k narozeninám. Buď dopis, nebo formát pohlednice, ale na bílý papír, případně ozdobený vlastní kresbou. Kdo umí psát napíše, kdo neumí, nakreslí, nebo nadiktuje rodičům. Úkol děti přinesou do kostela na štědrovečerní pobožnost pro děti, nebo na Narození Páně a uloží na určeném místě.