Putování do Betléma (3.neděle adventní)

Úkol pro děti na třetí adventní týden : každý den si s rodiči číst v Písmu svatém z evangelia tu část, která podává zprávu o narození a životě Pána Ježíše.