Požehnané Vánoce!

Ať o těchto vánocích, kdy se nám narodila Láska, jste naplněni radostí a pokojem. Ať jsou Vaše srdce stále otevřená pro Boží plány s Vámi a po celý další rok kéž jste pro ostatní hvězdou, která září nad Betlémem.
V modlitbě zůstává
P. Jan Můčka