Zpívání v „kamelotu“

Dne 26.12.2010 v 17 hodin bude zpívání v „kamelotu“ ve Vysokém Poli.

Pěvecký vokální kvintet „Magna Mysteria“ bude zpívat směs z českých kancionálů z období gotiky a renesance.

Na závěr bude společné zpívání u vánočního stromu.