Roráty

V době adventní budou Roráty – ranní mše sv. v úterý, čtvrtek a sobota. Zveme hlavně školáky z Újezda, kteří v pohodě stihnou vyučování a všechny, kteří nemají ranní směnu. Z toho důvodu budou mše sv. posunuty o jeden den dopředu, nebo dozadu. Prosím, abyste sledovali prosincový měsíčník, případně se informovali na faře.