Příspěvky na květinové dary

Velké díky patří nově vytvořené skupině žen, které se starají o květinovou výzdobu v našem farním kostele. I všem, kteří na tuto výzdobu přispívají do pokladničky v zadní části kostela nebo přímo darováním květin.