Příprava na svaté přijímání

Setkání s rodiči žáků 3. tříd, kteří se připravují na první svaté přijímání se uskuteční v vždy v kostele po mši sv.:

v pondělí 15.10.2010 v 16.15 v Újezdě,
v úterý    16.10.2010 v 18.00 v Drnovicích
v pátek   19.10.2010 v 18.15 ve Slopném.