Den bible

Ke slavení Dne Bible je doporučena předposlední neděle liturgického mezidobí. Lze jej však slavit v kterémkoli jiném vhodném termínu. Ke slavení Dne Bible ve farnosti může patřit biblicky zaměřená homilie, vývěska s biblickou tematikou (popř. plakátem Biblického díla), ukázková bib­lická hodina, přednáška pozvaného hosta apod.

Úkolem Biblického díla je uvádět do bohatého biblického dědictví. Snažíme se vést k osobní četbě Bible. Napomáháme porozumět biblickému textu, nakolik naše síly a možnosti stačí. Jsme přesvědčeni, že hodnoty obsažené v Bibli jsou i dnes velmi aktuální. Bez Vaší podpory bychom ovšem jen stěží mohli pokračovat ve své práci.

Protože se však arcidiecézní sbírka o Dni Bible nejeví jako vhodná forma podpory, prosím Vás, abyste podle svých možností podpořili naši činnost uspořádáním sbírky v termínu, který Vám bude nejlépe vyhovovat. Výtěžek sbírky pošlete bankovním převodem na účet číslo: ČSOB 377688503/0300, variabilní symbol: 911600, specifický symbol: IČ farnosti.

S vděčností za Vaši dosavadní mnohaletou podporu i za aktuální příspěvek očekáváme Vaše podněty k další činnosti.

P. Petr Chalupa, ředitel Biblického díla