Újezdské hody

V neděli 24.10. 2010 se uskuteční újezdské hody, den kdy děkujeme za všechny milosti a dary, které jsme obdrželi v našem farním chrámu.