Dušičková pouť na Svatý Hostýn

Dušičková pouť na Svatém Hostýně – sobota 9. října 2010
Odjezd autobusu ve 14.30 hodin z Drnovic.
Přihlásit se je možné v sakristii nebo telefonicky na faře.