Adorační den ve farním kostele

V pondělí 25.10.2010 je v našem farním kostele adorační den. Svátost oltářní bude vystavena od 12.00 hodin. O půl šesté večer bude mše sv. a zakončení adoračního dne. Prosím, abyste si našli každý alespoň půlhodinku k osobní modlitbě před vystavenou Nejsvětější Svátostí, zvláště v těch popoledních hodinách.