Zpěv na dětských mších

Na mších sv. pro děti v pátek nám chybí zpěváčci. Kdo by chtěl zpěvem chválit Pána Boha a dělat radost sobě i ostatním, bude srdečně vítán na  schůzkách  Scholičky.  V případě zájmu dětí i rodičů se nácvik  uskuteční  vždy v pondělí v 15.15 v dolním sále na faře v Újezdě .První setkání plánujeme 4. října 2010.
Chystáme se už také nacvičovat scénku ke sv. Mikuláši. Tento pátek se  ve dvě hod. sejdeme a domluvíme co se bude hrát a určíme obsazení. Zájemci o hraní se budou setkávat každých 14 dní v pátek ve dvě hod také na faře.
M. Ambrůzová, katechetka.