Pouť do Polska

Ještě stále je možné se přihlásit na pouť na Kalwarii Žiebrzidowskou, Wadowic a Krakowa ve dnech 30.9..10.2010.
Přihlásit se je možno v sakristii ve všech našich kostelech.Cena dopravy a ubytování s polopenzí je 1.900,– Kč.

Podrobnosti o cestě naleznete v letáčku zde