Nabídka nových časopisů

S podporou olomouckého arcibiskupství začal vycházet časopis pro dospělé
a seniory
nazvaný Strom. Kdo by měl zájem, může si jej prohlédnout.  Ukázkové číslo je v sakristii.
Také je možnost odebírání časopisu pro děvčata IN.
Přihlášky a informace v sakristii.